Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordblindhed på Broager skole

 
Ordblindhed på Broager skole  

Børnehaveklassen
 

Marts:
Sproglig vurderingstest laves af børnehaveklasselederne i samarbejde med læsevejledning.

 

1. klasse

Marts:
Risikotest for ordblindhed udføres af læsevejleder.

2. klasse

Marts:
DVO's ordblindescreening for hele klasser udføres af dansklærerne i samarbejde med ME.

Individuel testning af elever, der er i risikogruppen, for at udvikle ordblindhed.

Maj:
Ordblindekonference med læsevejleder, dansklærere på 2. årgang og digi-jælp. Elever, der skal tilbydes VAKS-kursus, udvælges.

3. klasse

Marts:
VAKS-kursus for elever, der i den individuelle screening ligger i risikogruppe for at udvikle ordblindhed.

Super-ord besøger 3. klasserne og præsenterer dem for cd-ord.

Mellemtin

August - juli:
Afklaring af den enkelte elevs styrker og udfordringer. Indsporing på, hvilke programmer, der fungerer for den enkelte. Samarbejde med elevens lærere for ar fastholde eleven i at bruge sine hjælpemidler.

4. klasse

Marts:
DEN NATIONALE ORDBLINDETEST udføres fra marts til juni i samarbejde med
dansklærerere, forældre, læsevejledning og digi-jælp.

Nye ordblinde bliver en del af ord-patruljen og uddannelsesforløb i digitale hjælpemidler starter.

Marts - maj:
Nye SUPER-ORD elever udvælges til mellemtrin efter behov.

Udskoling

August:
Udskolingseleverne præsenteres for de mere avancerede teknikker, som scan-read, fagordbøger, indtaling og der arbejdes generelt på at navigere efter behov i de forskellige
redskaber.

7. klasse

August:
Digi-jælp afholder konference med de nye lærere, der overtager eleverne.

Nye elever til Super-ord udvælges efter behov.

Eksamen

Maj:
De ordblinde elever er klar til eksamen og ved hvilke hjælpemidler de kan og må bruge.

Farvel til Broager Skole

Juli:
Digi-jælp tager kontakt til efterskoler og andre undervisningstilbud efter behov.